0514-561805

Oedeem therapie

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Via dit lichaamsvocht verlopen veel processen, onder meer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen en het uitwisselen van stoffen of gassen. Deze processen via het lichaamsvocht noemt men de waterhuishouding. Het lichaam is in een optimaal evenwicht wanneer de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert. Het lymfestelsel speelt, samen met de bloedsomloop, een belangrijke rol voor dit optimale evenwicht.

oedeem_01

Wat is oedeem?

Oedeem is een vochtophoping in een deel van het lichaam. Dit uit zich in een gevoel van spanning of stuwing van de huid, pijnlijk of tintelend gevoel en toename van de omvang van het lichaamsdeel.

 

Lymfoedeem

Lymfoedeem is een vochtopeenhoping ten gevolge van een onvoldoende functionerend of defect lymfsysteem. Dit kan zijn door een operatie waarbij er lymfklieren zijn weggenomen of door bestraling, bv bij kanker. Dit wordt secundair lymfoedeem genoemd. Ook kan het defect aangeboren zijn bv te weinig lymfbanen; dan wordt het primair lymfoedeem genoemd.

 

Anatomie

Het lymfesysteem loopt door het hele lichaam, voert onder andere afvalstoffen en eiwitten af en heeft een afweerfunctie. Het systeem bestaat uit lymfebanen voor het vochttransport en lymfeknopen die een zuiverende werking hebben. Als het lymfevocht gezuiverd is, komt het in het halsgebied terug in de bloedbaan. Met name in de oksels, liezen en in de hals zitten veel lymfeknopen.

oedeem_02

Hoe kunt u lymfoedeem herkennen?

Lymfeoedeem begint meestal met een toename van spanning op de huid, het lichaamsdeel voelt zwaarder aan. Daarna zal er ook een toename van de omvang plaatsvinden. Lymfeoedeem gaat niet vanzelf over. Als u denkt dat er bij u een lymfoedeem ontstaat, neemt u dan direct contact op met uw huisarts of specialist.

 

De manuele lymfedrainage volgens methode Vodder is toepasbaar bij zeer veel klachten, al dan niet in combinatie met ander therapievormen:

  • Oedemen (zwellingen), zowel zichtbaar als niet zichtbaar

Behandelmethodes

De behandeling door een Voddertherapeut bestaat uit: Manuele Lymfdrainage en kan aangevuld worden met:

  • lymftaping; tape geeft een liftende werking van de huid waardoor verbetering van het vochttransport
  • aangepaste oefentherapie/mobilisaties
  • compressietherapie in de vorm van bandageren /zwachtelen en indien nodig het aanmeten van een elastische kous

Vergoedingen

Oedeemtherapie wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. De eerste 9 behandelingen worden vergoed uit de aanvullende verzekering. De vervolgbehandelingen worden vergoed uit de basisverzekering.