Direct een afspraak maken? bel 0514-56 18 05

Of klik hier voor het digitaal maken van een afspraak

Oncologie revalidatie

Oncologie – Fysiotherapie  en kanker

Het aantal mensen dat in Nederland de diagnose kanker krijgt , groeit nog steeds. Steeds meer mensen overleven kanker: ongeveer 52% van de oncologische patiëntenpopulatie heeft een overlevingskans van meer dan 5 jaar. En waarschijnlijk gaat dit in de toekomst alleen maar toenemen vanwege nieuwe behandelmogelijkheden, verbeterde vroegdiagnostiek en bevolkingsonderzoeken die plaatsvinden in Nederland.

Een groot deel van hen houdt klachten op fysiek, psychisch en sociaal gebied die hen beperken in het dagelijks functioneren en een negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven. Naast deze klachten, zoals bewegingsbeperking, spanningsklachten, stijfheid en pijn, zijn er ook specifieke behandelingen bij kanker waarbij de fysiotherapeut de helpende hand biedt.

Oncologie revalidatie

Kanker gerelateerde vermoeidheid is één van de grootste problemen die met name tijdens en na de behandeling optreedt en bij meer dan 50% van de oncologische patiënten voorkomt. Als je hier niets aan doet – door te bewegen – dan wordt je zwakker en steeds vermoeider.

De fysiotherapeut kan helpen met een oncologie revalidatie programma. Deze training richt zich op spierkracht en conditietraining. Iemand met voldoende spierkracht en conditie voelt zich in het algemeen beter en is ook beter in staat om een ingrijpende behandeling te ondergaan.

Door krachttraining worden spieren sterker en de doorbloeding in de spieren wordt gestimuleerd. Tevens wordt botaanmaak gestimuleerd, wat belangrijk is in geval van hormoontherapie. De behandeling van kanker met chemotherapie kan invloed hebben op je spiercellen. Je kunt je daardoor stijver en minder sterk voelen. Het is daarom van groot belang te onderhouden en verbeteren.

Het revalidatieprogramma is bedoeld voor:

  • (ex)oncologie patiënten vanaf 18  jaar
  • alle oncologische aandoeningen
  • patiënten in alle fasen van het behandel hersteltraject
Terug